Refrakter Betonlar

Endüstriyel alanda sürekli olarak bir gelişim ve değişim mevcut. Ortaya çıkan bir olgu bir başka kavramı, bir başka ürünün ortaya çıkmasına vesile oluyor. Kimi kavramlar insanların büyük bir çoğunluğu tarafından bilinir iken kimi kavramlar ise işin içinde olmayan insanlar için anlaşılmakta zor olan olgular oluyor. Nitekim inşaat sektöründe de sürekli olarak bir değişim ve gelişim mevcut. Sürekli olarak daha önceden hayal bile edilmeyen malzemeler inşaat sektörünün farklı alanlarında kullanılmaya başlıyor ki iş de onlardan bir tanesi de  refrakter betonlar olarak adlandırılan malzemelerdir.

Refrakter Beton Nedir?

Refrakter betonlar nedir sorusuna verilebilecek en yalın tarif bir beton türü olduğudur. Refrakter özelliği olan beton olarak da adlandırılabilir. Yani kavramı açmak gerekir ise ısıya dayanım gösteren beton türleri refrakter betonlardır. Her ne kadar ısıya dayanıklı olarak başka türden betonlar olsa da aşağıda yer alan özelliklerinden de görüleceği üzere üretim tekniği ve yapısı itibarı ile benzerlerinden açık ara farklıdır.

Refrakter Betonların Başlıca Özellikleri

Refrakter betonlar için söylenebilecek en temel özellik  ısı geçirimliliğinin az olmasıdır. 1000 C’ye kadar yanmaz özellikte olmaları ürünlerin en büyük özelliğidir.Bir diğer önemli olan özelliği , bağlayıcısi olarak kısaca CAC denilen  kalsiyum alüminli çimento olan betonlar olmalarıdır.

Kendi içinde ürün özelliğine göre farklı türleri vardır.  Kısaca CC adı verilen geleneksel dökme türünde olanlar, kısaca SPC denilen kendiliğinden yerleşenler, püskürtme tarzında olanlar, kısaca LCC adı verilen az çimentosu olanlar, yine kısaca ULCC denilen ultra az çimentolu dökümü olan refrakter betonlardır. Hepsinin de üretim tekniği kendi içinde farklılıklar gösterir.

Refrakter Betonların Kullanım Alanları

Refrakter betonlar hakkında üstte bu temel bilgileri verdikten sonra ürünün yani refrakter betonun kullanım alanları hakkında bilgi vermek gerekir ise şu bilgiler verilebilir: En çok kullanıldığı alanların başında çimento endüstrisi gelir. Bunun yanı sıra bir diğer en çok kullanıldığı alan seramik atölyeleri seramik üretimi yapılan fabrikalardır. Ayrıca ısı tutucu olarak da endüstrinin değişik alanlarında kullanılırlar.

Refrakter Beton Fiyatları

Refrakter betonlar fiyat açısından da bakıldığında sıradan bir betona göre fiyatı farklılık arz eden özel bir beton türüdür. Fiyatları belirleyen en temel faktörlerin başında üreticisi olan firmanın fiyatlandırma politikası gelir. Yerli ya da ithal ürün olması da fiyatları değiştirir. Bunun yanı sıra ürün çeşidi de fiyatları değiştiren bir diğer faktördür. Az ya da çok alınmasına göre de kimi zaman fiyatlar firmasına göre değişebilir.

Refrakter Beton Alınırken Bilinmesi Gerekenler

Son olarak da refrakter beton alınır iken bilinmesi gerekenler noktasında bilgi verilmesi gerekir ise öncelikli olarak mutlaka bu alanda kendi yetkinliğini kanıtlamış bulunan güvenilir, doğru referansları olan firmalardan böylesi bir malzeme alınması gerekir. Ürünün kalitesinden ve ilgili standartlara göre üretildiğinden emin olunmalıdır. Bunun yanı sıra gereksinim duyulduğu kadar alınması gerekir. Kullanım yerine uygun özellikte refrakter beton alınmasına özen gösterilmelidir. İşin parasal kısmı en son düşünülmeli ama bu konuda da bir piyasa araştırması yapıldıktan sonra ürün alımına gidilmelidir. Tüm bu kriterlere dikkat edilerek fizibilite çalışması yapılarak refrakter beton alınabilir.