Monolitik Refrakterler

Yaşamın kendi döngüsü içinde insanların karşısına çıkan farklı farklı malzeme ve olgular var. Yaşanan bir gelişme, bir değişim diğerini tetikliyor. Nitekim malzeme alanında da çok ciddi değişim ve gelişimler yaşanıyor. Son yıllarda tüm bu yaşanan gelişmelere istinaden en çok kullanılan malzemelerin başında refrakter adı verilen malzemeler geliyor. Bu malzemeler kullananların da çok iyi bildiği gibi ateşe karşı yüksek düzeyde dayanım gösteren 3 farklı türü olan yapı malzemeleridir. Özellikle inşaat  sektörü içinde özel bir yer teşkil eder. Firmamız da gerek ülkemizde gerek ulusal çağta refrakter uygulamaları  denilince akla ilk gelen firmaların başında gelir.

Burada hemen kavramsal olarak refrakter uygulamaları kavramının ne olduğunu ifade etmek gerekir ise en anlaşılır ifade ediş biçimi ile refrakter malzemelerinin gereksinim duyulan aşağıda belirtilen yerlerde kullanılmasıdır. Malzeme özelliği itibarı ile aşağıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere kapsamı oldukça geniştir.

O meşhur sözde de ifade edildiği gibi değişmeyen tek şey değişim olup yaşanan bir gelişme diğer bir başka alanda gelişime neden oluyor. Her bir yeni ürün de insanların bir gereksinimine yanıt veriyor. Nitekim adını refrakter malzemeleri  olarak kimi insanlar bilmese de bu ürünler insanların gündelik yaşamda aslında sürekli olarak bir yerlerde gördüğü kullandığı çok özel malzemelerdir.

Öncelikli olarak refrakter malzeme nedir sorusunun yanıtını bilmeyenler için ifade etmek gerekir ise şu biçimde en anlaşılır biçimde açıklama yapılabilir:  İlgili standartlara göre üretilen ateşe dayanım gösteren yapı malzemeleridir. Burada dayanım sınırından da bahsetmek gerekir ise  811 K; 1000 °F ya da daha bilinen bir biçimi ile 538 C derecesinde bile kullanılan bir yalıtım malzemesidir.

Bu noktada ürün özellikleri hakkında da biraz bilgi vermek gerekir ise şunlar ifade edilebilir:  Doğal olan oksitlerden oluşan bir malzemedir. Ayrıca buna ilaveten seçilen hammadeden suni olarak tekil madde olarak üretilir. Buna istinaden de homojen bir yapısı vardır. İlgili kalite kontrol testlerinden geçerek ve ilgili yönetmeliklere uygun bir biçimde üretilir. Ürünün türüne göre genişleme,  şok dayanım gibi özellikleri değişebilir

Üstte verilen bu temel ve anlaşılır bilgilerden sonra şimdi de refrakter malzemeleri hakkında bilgi vermek gerekir ise akla ilk gelen camdır.  Ateş tuğlaları da bir diğer malzeme çeşididir. Asidik, nötr ve baz grubunda da sınıflandırılırlar ve bu sınıfların altında değişik ürün çeşitleri yer alır.

Refrakter malzemeleri kullanım alanlarından ana hatları ile bahsetmeden önce şunu ifade etmek gerekir ki işin özünde ateşe karşı yüksek dayanım gereken her yerde kullanılabilir olan ürünlerdir. Yine de en sık kullanıldıkları alanlardan başlıcaları şunlardır:

 • Mutfak malzemeleri
 • Çimento sanayi
 • Çöp yakma tesisleri
 • Metallerin işletilmesi ve ergitilmesi gereken fırınlarda
 • Seramik pişirme fırınlarda
 • Cam ergitme fırınlarında
 • Metalik malzemelerinin kullanılamadığı yerlerde

Refrakter malzemeleri fiyatları hakkında bilgi vermek gerekir ise öncelikli olarak ifade etmek gerekir ki baştan net bir rakam verilebilmesi olası değildir. Elbette en belirleyici olan faktör üretici firmanın fiyat politikasıdır. Bunun yanı sıra yerli ya da ithal bir ürün olması da rakamları değiştirir. Elbette hangi tür refrakter malzeme olduğu da fiyatları belirleyen en temel faktörlerden bir tanesidir. Son olarak da satış noktası da rakamları belirleyici olan bir diğer majör faktördür.

Refrakter malzemeleri alımı öyle rastgele yapılabilecek olan bir şey değildir. Mutlaka bilinen ve güvenilir adreslerden böylesi bir malzeme alımına gidilmelidir. Bunun yanı satış yeri kadar markası da son derece önemlidir. Bilinen markaların malzemeleri tercih edilmelidir. İşin finansal kısmı en son düşünülmesi gereken bir husus iken mutlaka gereksinim odaklı olarak gereksinim duyulduğu miktarda refrakter malzemesi alımı yapılmalıdır. Her şart altında ilk defa böylesi bir ürünü alacak olanlar çok iyi bir araştırma yapmalı ve nihai kararı ondan sonra vermelidir. Kesinlikle rastgele alınabilecek olan bir malzeme değildir.

Refrakter uygulamaları denilince karşımıza işin özünde insanın olduğu her yer girer. Son derece geniş bir skalada kullanımı vardır. Bunlar arasında en başta gelenler arasında çimento fabrikaları gelir. Burada da yapılan uygulamalar şunlardır:

 • Klinker soğutucu
 • Ön ısıtıcı siklon kanalı ve kulesi
 • kalsinatör fırının emme odası
 • fırının  başlığı
 • döner fırın
 • tersiyer (üçüncül) hava kanalı bölümleridir. Zira çimento fabrikalarında çok değişik üretim alanları mevcuttur ki refrakter malzemelerinin kullanıldığı yerler bu alanlardır.

Bir diğer uygulama alanına bakıldığında enerji santralleridir. Bu noktada da enerji santrallerinde kullanıldıkları alanlar şunlardır:

 • Başlık kasaları
 • bunker
 • Kazan ünitesi
 • brülör çıkış
 • cctv – enstrümentasyon parçası
 • kontrol kapağı ve menhol
 • kazan çatısı bölümleridir.

Üçüncü olarak refrakter uygulamaları  petrokimya tesisi ve rafinelerinde kullanılır ki bu tesislerde de kullanıldıkları bölümler şunlardır

 • Konveksiyon ayakları
 • Reformer üniteleri
 • Çapraz kanal radyant
 • Bacalar
 • Enstrümentasyon ve enjektör parçaları
 • Hava ön ısıtıcısı- baca gazı kanalı

Şimdi de uygulama türlerine bakıldığında tuğlaların örülmesi, püskürtme işlemleri, anker uygulamaları, yüzeylerin korunması için yapılan uygulamalar, ısı ile ilgili olan genleşme uygulamaları, tuğla ve uygulamaları için bu uygulamalar gerçekleştirilir.

Refrakter uygulamaları noktasında fiyatlardan da bahsetmek gerekir ise fiyatları belirleyen en temel faktör toplam  uygulama alanıdır. Kaç metrekare alanda uygulanacağına göre fiyatlar birincil olarak belirlenir. Bunun yanı sıra üstte belirtilen uygulama alanlarından hangisinde kullanılacağı da rakamları etkileyen bir diğer faktördür. Zira refrakter malzemeler üstte de belirtildiği gibi farklı türlerdedir ve kullanım yerine farklılıklar gösterdiğinden ürün çeşidine göre de rakamlar değişir.  Ayrıca ödeme biçimi de kimi zaman rakamları değiştirir. Zira peşin ve nakit ödemede rakamlar da indirim uygulaması mevcuttur.

Bu tarz uygulamalar son derece spesifik olan uygulamalardır. O yüzden bu alanda uzman, eğitimli, gerekli belgeleri olan firmalar ile çalışılması gerekir. Tematik bir sektör olduğu için mutlaka işinin ehlini bulmak gerekir ki bizim firmamız da bu alanda gerekli tüm belgelere sahip en yetkin olan kuruluştur.

null

DÖKME REFRAKTERLER

null

DÖVME REFRAKTERLER

null

PÜSKÜRTME REFRAKTERLER

null

AKIŞKAN REFRAKTERLER

null

ÖRME HARÇLARI