Hizmetler

 • Ergitme ve Tutma Fırınları
 • Döner Fırınlar
 • Shaft Fırınlar
 • Tav Homojenize Fırınlar
 • Tap-Out Bloklar
 • Yolluklar
 • Degazing Bloklar
 • Filtre Boxlar
 • İtmeli Tav Fırınları
 • Yürüyen Tabanlı Tav Fırınları
 • Yürüyen Kirişli Tav Fırınları
 • Arabalı Tav Fırınları
 • Sinter Fırınları
 • Tav Çukurları
 • Gerilim Giderme Fırınları
 • Sıcak Metal Potaları
 • Yanma Odaları
 • Elektrik Santralleri
 • Atık Yakma
 • Kimya Sanayi
 • Diğerleri
 • Isıl İşlem Fırınları
 • Yolluklar
 • Potalar